Giường và bàn làm việc phòng ngủ

2.000.000 20.000