Tủ bếp theo tông xanh da trời và trắng

2.000.000 200.000